پل های فلزی

استفاده از فولاد در ساخت پل های فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید. با توجه به فزونی بهای تولید ،معمولا نیمرخ های فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی ،خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد، از طرف دیگر نظربه اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پل ها به سرعت افزایش می یابد ، با توجه به ناچیز بودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی ، هنوز نیز برای دهانه های بزرگ از آنها استفاده می شود همچنین در شرایطی که مسئله ایجاد پل ها ی موقت یا متحرک مورد نظر بوده یا زمان در نظر گرفتن مسائل فوق الذکر کنترل پایداری مقاطع و بازدید مرتب پل های ساخته شده و اعمال روش های مناسب نگهداری همواره ضروری می باشد.

انواع پل ها بر اساس عناصر سازه ای

پل ها ی تخت : که اجزای سازه ای مقاومت داخلی برش ،خمش،پیچش و نیروی محوری را تحمل می کنند.

پل های خرپایی : اعضای خرپایی پل که معمولا فولادی می باشند فقط نیروی فشاری و کششی را تحمل میکند.

پل های قوسی : در صورتی که محل احداث پل اجازه احداث فونداسیون پل قوسی را دهد این نوع پل ارجحیت خود را در میان سایر انواع دیگر پل ها اثبات کرده است .در این نوع پل اعضای سازه ای تقریبا فشار خالصی را تحمل می کنند. در این نوع پل طولانی نبودن مسیر برای اینکه فاصله دو انتهای قوس زیاد نشود بسیار مهم است و این امر با شاخص نسبت فاصله افقی به ارتفاع پل  ارزیابی می شود، لذا باید موقعیت و لو کیشن پل طوری باشد که این حالت را تامین کند و این امر باید به دقت بررسی شود.

پل کابلی معلق :در این سازه ها کابل ها مسئولیت تحمل کشش خالص را بر عهده دارند که این پل ها به دو دسته کلی تقسیم  می شود:

۱-پل های معلق:این پل ها برای دهانه های بیشتر از ۳۰۰متر صرفه اقتصادی دارند وتا دهانه های ۳۰۰۰ متری نیز طراحی می شوند به منظور سبک تر بودن و مقرون به صرفه تر بودن این نوع پل می توان در عبور گاه این پل از مصالح فولادی استفاده کرد.

۲-پل های ترکه ای: این پل ها با عبورگاه بتنی طراحی می شود و برای دهانه ها بین ۱۰۰ الی ۷۰۰متر طراحی می شوند.

 

این گروه صنعتی با داشتن نیروی مهندس و اجرایی مجرب و همچنین دانش کافی در ساخت پل های فلزی آمادگی دارد تا پل های فلزی با  اشکال و انواع  مختلف ،در اقصی نقاط کشور ساخته و نصب نماید .