تعاونی انرژی اتمی

نمای کلی:

تعاونی انرژی اتمی مهر شهر کرج اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1389 - 1390
  • موقعیت: کرج - مهر شهر
  • مقدار پروژه: 3000 تن

جزئیات پروژه:

تعاونی انرژی اتمی مهر شهر کرج در سال۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ با کارفرمایی سازمان انرژی اتمی با تناژ  ۳۰۰۰ تن