نمای کلی:

ساخت و نصب پل شماره 12 و 13 ازاد راه تهران شمال در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • موقعیت: آزاد راه تهران شمال
  • مقدار پروژه: 1324 تن

جزئیات پروژه:

ساخت و نصب پل شماره ۱۲ و ۱۳ ازاد راه تهران شمال در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی شرکت ناودیس راه با تناژ ۱۳۲۴ تن