سوله فرودگاه امام خمینی

نمای کلی:

سوله فرودگاه امام خمینی در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • موقعیت: تهران - فرودگاه امام خمینی
  • مقدار پروژه: 267 تن

جزئیات پروژه:

سوله فرودگاه امام خمینی در سال ۱۳۹۶با کارفرمایی انرژی سازه آبان با تناژ ۲۶۷