نمای کلی:

سوله ورک شاپ در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • مقدار پروژه: 97 تن

جزئیات پروژه:

سوله ورک شاپ در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی شرکت آرین شیمی با تناژ ۹۷ تن