نمای کلی:

سوله پرند در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • موقعیت: پرند
  • مقدار پروژه: 138 تن

جزئیات پروژه:

سوله پرند در سال ۱۳۹۶با کارفرمایی شرکت آرکا با تناژ ۱۳۸ تن