نمای کلی:

فاز 12 عسلويه در سال 1392 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1392
  • موقعیت: عسلویه
  • مقدار پروژه: 400 تن

جزئیات پروژه:

فاز ۱۲ عسلویه در سال ۱۳۹۲ با کارفرما کارفرمایی شرکت سازه و سوله ماموت با تناژ ۴۰۰