پتروشیمی ارومیه

نمای کلی:

پتروشیمی ارومیه در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • موقعیت: آذربایجان غربی - ارومیه
  • مقدار پروژه: 145 تن

جزئیات پروژه:

پتروشیمی ارومیه در سال۹۶ با کارفرمایی شرکت صنعت افروزان پارس عرصه قشم با تناژ ۱۴۵ تن