نمای کلی:

پروژه باغ شمرون

  • تاریخ شروع: سال 1393 - 1394
  • موقعیت: شمیران
  • مقدار پروژه: 2000 تن

جزئیات پروژه:

پروژه باغ شمرون در سال ۱۳۹۳-۴ با کارفرمایی آقای مهندس خالقی و تناژ ۲۰۰۰ تن