نمای کلی:

نام پروژه بیمارستان شهدای تجریش در سال 1393 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1393
  • موقعیت: تهران - تجریش
  • مقدار پروژه: 1500 تن

جزئیات پروژه:

نام پروژه بیمارستان شهدای تجریش در سال ۱۳۹۳ با کارفرمایی شرکت فرآیند انرژی و مدیریت با تناژ ۱۵۰۰