نمای کلی:

پروژه داست سیلو در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: 1396
  • مقدار پروژه: 120 تن

جزئیات پروژه:

پروژه داست سیلو در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی شرکت آرین تخته با تناژ ۱۲۰ تن