پروژه درایر متفرمر

نمای کلی:

پروژه درایر متفرمر در سال 1396 انجام شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • مقدار پروژه: 320 تن

جزئیات پروژه:

پروژه درایر متفرمر در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی شرکت آرین تخته با تناژ ۳۲۰ تن