پروژه سازه و سوله چسب

نمای کلی:

پروژه سازه و سوله چسب در سال 1395 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1395
  • مقدار پروژه: 530 تن

جزئیات پروژه:

پروژه سازه و سوله چسب در سال ۱۳۹۵ با کارفرمایی شرکت آرین جلا رنگ در تناژ ۵۳۰