نمای کلی:

پروژه شالیزار در سال 1383 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1383
  • مقدار پروژه: 100 تن

جزئیات پروژه:

پروژه شالیزار در سال ۱۳۸۳ با کارفرمایی انرژی سازه آبان با تناژ ۱۰۰