پروژه فاز ۲ عسلویه

نمای کلی:

پروژه فاز 2 عسلویه در سال 1382 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1382
  • موقعیت: عسلویه
  • مقدار پروژه: 600تن

جزئیات پروژه:

پروژه فاز ۲ عسلویه در سال ۱۳۸۲ با کارفرمایی شرکت فرآیند انرژی و مدیریت با تناژ ۶۰۰ تن