پروژه فرودگاه کیش

نمای کلی:

پروژه فرودگاه کیش در سال 1393 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1393
  • موقعیت: کیش
  • مقدار پروژه: 1200 تن

جزئیات پروژه:

پروژه فرودگاه کیش در سال ۱۳۹۳ با کارفرمایی شرکت ملی ساختمان با تناژ ۱۲۰۰ تن