نمای کلی:

پروژه پارکینگ طبقاتی شریعتی انجام شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1394 - 1396
  • موقعیت: تهران - شریعتی
  • مقدار پروژه: 2200 تن

جزئیات پروژه:

پروژه پارکینگ طبقاتی شریعتی در سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶با کارفرمایی آقای شهباز در تناژ ۲۲۰۰