پروژه پل تقاطع باکری – کا

نمای کلی:

پروژه پل تقاطع باکری - کاشانی در سال 1386 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1386
  • موقعیت: تهران - باکری کاشانی
  • مقدار پروژه: 300 تن

جزئیات پروژه:

پروژه پل تقاطع باکری – کاشانی در سال ۱۳۸۶ با کارفرمایی شرکت جنرال سازه شهرداری تهران با تناژ ۳۰۰ تن