نمای کلی:

پروژه کوهیار در سال 1396 - 1397 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396 - 1397
  • مقدار پروژه: 1650 تن

جزئیات پروژه:

پروژه کوهیار در سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ با کارفرمایی آقای مهندس جهانیان با تناژ ۱۶۵۰ تن