نمای کلی:

پروژه پارک انجام شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1394-1395
  • مقدار پروژه: 10000 تن

جزئیات پروژه:

پروژه پارک در سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ با کارفرمایی آقای مهندس جهانیان در تناژ ۱۰۰۰۰ تن