بلاگ

همه چیز درباره اسکلت فلزی

امروزه استفاده از سازه های پیچ ومهره ای در صنعت به نحو چشمگیری افزایش یافته به طوری که این سازه ها در گذشته فقط شامل سوله های صنعتی ومجتمع های پتروشیمی و سازه های مورد استفاده در صنایع وگاز می شد.هم اکنون کاربرد این سازه ها در ساختمانهای مسکونی اداری وتجاری که در شهرها نیز ساخته می شود با رشد چشمگیری روبرو بوده است.از مهمترین دلایل استفاده از سازه های پیچ ومهره ای در کشورهای صنعتی عدم نیاز به جوشکاری زمان نصب سازه ودر موقعیتهای سخت همچنین سرعت بیشتر اجرا در محل نصب نسبت به سازه های جوشی میباشد.همچنین اسکلتهایی که در محوطه پروژه های ساختمانی تولید می شوند بخاطرمحدودیت در تامین برق مکفی و . بکار گیری دستگاه های جوش مدرن )با نرخ نفوذ بالا واستاندارد( عدم وجود ابزار صنعتی سنگین , تیم های مجرب رنگ آمیزی وزنگ زدایی صحیح و…نه تنها فاقد کیفیت هستند بلکه کاملا دست وپاگیرودارای پروسه ای زمان بر هستند که بلاشک منجر به ایجاد ترافیک در معابر و تزاحم همسایگان می شود.

روش سنتی ساخت اسکلت در محل ازلحاظ اتصال و برپایی نیز علاوه بر موارد ذکر شده هزینه بالایی از بابت جرثقیل دارد.با توجه به زلزله خیزبودن کشورما وحوادث ناگواری که در سالهای گذشته خصوصا در بم صورت گرفت رویکرد ونگرشی جدید به تولید صنعتی واستاندارد اسکلتهای ساختمانی پدید آمده است زیرا این نوع ساختمان ها با طراحی خاص واجرا به صورت صنعتی ومدرن مقاومت قابل ملاحظه ای در مقایسه با اسکلتهای سنتی دارند.نکته دیگر اقتصادی و پایین تر بودن هزینه تولید ونسبت به روش سنتی معمول به صورت کلی است که درمواقع کمبود عرضه وافزایش قیمت تیرآهن درصدی قابل توجه میگردد.

اتصالات در کلیه سازه ها از جمله سازه های فولادی یکی ازاجزای اساسی سازه بوده وعامل اصلی یکپارچگی سیستم های سازه ای می باشند.یک اتصال ضعیف ونامناسب میتواند منجر به یک سری زوال های پی درپی وبنیادی در سازه فولادی گردد.ازآنجا که زوال اعضای سازه ای خیلی کم اتفاق می افتد بسیاری از زوال های سازه ای ناشی ازطراحی ضعیف اتصلات ویا ضعف در جزئیات اجرائی می باشد.در طراحی واجرای اتصالات ساختمانهای فولادی باید توجه ویژه ای بشود که حتی در ساختمانهای در حال احداث نیز مشکلات متعددی دیده می شود که به هنگام زلزله شکست جوش وگسیختگی اتصال ساده ویا گیردار تیر به ستون ساختمانهای فولادی زیاد تجربه شده است.

امروزه اجزای سازه ای فولادی توسط جوش یا پیچ ویا ترکیبی ازاین دو به یکدیگر متصل میگردند.تا چند دهه قبل اتصلات توسط جوش ویا پرچ انجام می شد.برای نخستین بار درسال ۱۹۴۷ “کمیته تحقیقاتی اتصالات پیچی وپرچی”آمریکا تشکیل شد.این کمیته اولین دستورالعمل خود را در سال ۱۹۵۱ انتشارداد.دراین دستورالعمل ضوابط جایگزین نمودن پیچهای پرمقاومت به جای پرچ ارائه گردید.ازآن تاریخ به بعد استفاده از پیچ به خصوص پیچ های با مقاومت زیاد بسیار رایج ومرسوم شد به طوریکه امروزه درسازه های فولادی دیگر از پرچ استفاده نمی شود.

عناوین مطرح شده در مقاله اسکلت فلزی

پرچ
دلایل استفاده پیچ به جای پرچ در اسکلت فلزی
جوش
مزایای سازه های پیچ و مهره ای
معایب سازه های پیچ و مهره ای
پیچ
شناخت پیچ
گام پیچ
انواع پیچ
عوامل تاثیر گذار در هندسه سرپیچ
انواع عملکرد اتصالات پیچی
الزامات ضریب اصطکاک سطوح فولادی در اتصالات اصطکاکی
فلسفه افزایش ارتفاع مهره در پیچ های اصطکاکی
روش های تولید پیچ
انواع رزوه
روش های پوشش دهی پیچ بر اساس ASTM
آزمایش های پیچ، مهره و واشر
مشخصات پیچ های مورد استفاده سازه های پیچ و مهره ای تولید شده در ایران
دسته بندی پیچ بر اساس بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات
روش های کنترل پیش تنیدگی در پیچ های پرمقاومت
مشکلات رایج در مورد اتصالات پیچی
انواع سوراخ ها
محدودیت ابعاد اسمی سوراخ ها و دامنه کاربرد آنها
دلایل استفاده از سوراخ های لوبیایی و بزرگ در اتصالات
فاصله سوراخ ها
حداقل فاصله سوراخ پیچ ها
حداقل فاصله سوراخ ها تا لبه
حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه
حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ ها
اصلاح سوراخ ها
وصله ستون ها
بستن و محکم کردن پیچ های اتکایی
بستن و محکم کردن پیچ های اصطکاکی
انواع اتصال گیر دار تیر به ستون در سازه های پیچ ومهره ای
رواداری
نقشه های اجرایی واستفاده از جدول
تعداد نمونه های پیچ جهت بازرسی

ارسال نظر شما