اطلاعات شرکت
  • تهران، شهرک غرب، فاز4، فلامک شمالی، خیابان 13، پلاک 8
  • 02156585716
  • شنبه - پنجشنبه: 9:00 - 17:00
پروژه های اخیر
۵- بارگیری

قطعات بعد از تایید رنگ توسط واحد کنترل کیفی، شماره گذاری و بسته بندی شده و پس از الصاق Packing List  روی بسته ها، بارگیری و به محصل نصب پروژه ارسال می گردد.

قطعات بعد از تایید رنگ توسط واحد کنترل کیفی، شماره گذاری و بسته بندی شده و پس از الصاق Packing List  روی بسته ها، بارگیری و به محصل نصب پروژه ارسال می گردد.