ساخت انواع سوله

سوله جزء سبک ترین سازه های فلزی است که سقف آن به صورت شیبدار اجرا می گردد و به علت مزایای زیاد به خصوص سبکی وزن ،در ایران و صنعت دنیا متداول می باشد. سالن سوله می تواند تا دهانه 60 متری تولید شود.تمامی مراحل اجرای سوله شامل طراحی و محاسبات، تهیه نقشه های اجرایی ، برش ، مونتاژ، جوش ، شات بلاست و رنگ آمیزی ، حمل و نصب در این کارخانه اجرا می گردد.

 

سوله دارای انواع گوناگون می باشد.

-سوله تک دهانه به صورت ۸

-سوله دویا چند دهانه با ستون مشترک به صورت ۸۸  یا ۸۸۸  یا ۸۸۸۸

-سوله مدور

-سوله چند ضلعی

-سوله دارای جرثقیل سقفی

 

مشخصات اجزا سوله

اجزا اصلی یک قاب فلزی پیش ساخته عمدتا عبارتند از:

-ستون(Column)

-تیر(Beam)

-رفتر والپست(wall post)

-پرلین یا(Z purlin)

-تیر کرین(Crane Beam)

-سقفی و دورتادور (Brace)

-قوطی(Box)

-میل مهار یا سگراد(Anchor rode)