سازه های پالایشگاهی

سازه های پالایشگاهی

این گروه صنعتی با تجربه و همکاری در ساخت استراکچرها ی پالایشگاهی و نیروگاهی تاکنون پروژه های متعددی را با موفقیت و کیفیت مطلوب و مطابق با الزامات تعیین شده توسط کارفرما اجرا نموده است و در راستای این هدف اقدام به تجهیز و تقویت زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری واحدی های سازمانی خود نموده است.